Trướcvòngbánkếtvòngloạivôđịchsân7HàNội,KV1:Sẽcóbấtngờ?

Chiều ngày 9/9/2017, vòng bán kết vòng loại vô địch sân 7 Hà Nội, KV1 sẽ diễn ra tại sân bóng Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội.