MBAPPE: Không tôn trọng Messi để cung cấp cho Messi và sự hợp tác tốt nhất của thế giới, thật vinh dự khi được Vidio Sholin Soccer

MBAPPE: Không tôn trọng Messi để đưa ra sự hợp tác tốt nhất của Messan và thế giới được vinh danh [Vidio Sholin Soccer]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 10: Sáng nay, Paris Champions League 3-2 đã đảo ngược Leipzigmbappe và Messi đã được nói về.sau cuộc chơi