VFF tăng giá vé xem Việt Nam đá bán kết AFF Cup 2018, bán toàn bộ qua mạng

VFF tăng giá vé xem Việt Nam đá bán kết AFF Cup 2018, bán toàn bộ qua mạng

4 mệnh giá vé gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. Trong khi đó, giá vé ở v