trần đình trọng

trần đình trọng

Trung vệ Trần Đình Trọng chia tay Hà Nội FC, cập bến TopenLand Bình Định【trần đình trọng】:Đình Trọng