Tổng chi phí tổ chức Thế vận hội Tokyo 2021 thấp hơn dự kiến

Tổng chi phí tổ chức Thế vận hội Tokyo 2021 thấp hơn dự kiến

Vì hầu hết các cuộc thi đấu diễn ra không có khán giả do đại dịch COVID-19 nên chi phí tổ chức Olymp