Saunders: ‘Về Bayern, Mane sẽ lãng phí hai năm tuyệt vời nhất’

Saunders: ‘Về Bayern, Mane sẽ lãng phí hai năm tuyệt vời nhất’

“Đó không phải là thách thức. Cậu ấy sẽ ngồi trên ghế bành, châm một điếu xì gà, chơi cho Bayern ở m