CầuthủxuấtsắcnhấtHL1-S3Tiến’Edu’:Từ’ôngđồthànhNam’đếnHPL

Những ngày cuối tuần, thầy giáo Tiến “Edu” lại rong ruổi cả trăm cây số từ Nam Định lên Hà Nội để chiến đấu cùng những người anh em của Du Lịch.