sức chứa sân mỹ đình

sức chứa sân mỹ đình

Sân Mỹ Đình đón 20 ngàn cổ động viên trận Việt Nam tái đấu đội tuyển Trung Quốc【sức chứa sân mỹ đình