Truyền thông Hàn Quốc đã theo nhóm Quảng Châu để hủy hợp đồng 5 Nhập tịch: Trong 10 năm qua, các siêu mẫu của Super League đã tan rã Situs Taruhan Bola

Truyền thông Hàn Quốc đã theo nhóm Quảng Châu để hủy 5 Nhập tịch: Trong 10 năm qua, Super League Uelae đã tan rã [Situs Taruhan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 17 tháng 2: Truyền thông Hàn Quốc theo đội Trung Quốc Super League Quảng Châu để hủy bỏ để hủy bỏ5 cầu thủ nhập tịch. Đội Quảng Châu với bóng đá châu Á không chỉ là