Manchester hợp nhất hai vòng bổ sung liên tiếp, cốt truyện của Magic Plot B Char

Manchester thống nhất hai vòng bổ sung liên tiếp, cốt truyện của cốt truyện ma thuật b fei, fei fei ném một chấm phạt chấm.