Kỳ1:SânLongBiên,thánhđịacủabóngđáphủiHàNội

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Bongdaphui.net sẽ giới thiệu tuyến đề tài về lịch sử bóng đá phủi hiện đại Hà Nội. Kỳ 1 sẽ làm giới thiệu về các thánh địa của bóng đá phủi Hà Nội và đặc trưng nhất là sân Long Biên.