ronaldinho

ronaldinho

Ronaldinho đã nói gì về việc bị giam giữ?【ronaldinho】:Ronaldinho bị đưa đến nơi tạm giam tại Paragua