phương thành

phương thành

Phương Thành, Huy Hoàng nhận thưởng đậm【phương thành】:Như vậy, chỉ sau 2 ngày thi đấu, kình ngư Nguy