Quang Hải tới Pháp, sẵn sàng kiểm tra y tế tại Pau FC

Quang Hải tới Pháp, sẵn sàng kiểm tra y tế tại Pau FC

Trong chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, người đại diện thông báo Quang Hải đã có mặt tại Pháp. Ng