MVCorp,9nămmộtchặngđườngkỷniệm!

9 năm – 1 chặng đường, vốn dài nhưng cũng là ngắn khi nói về một biểu tượng. MV Corp vẫn thế, luôn là một gia đình, cùng nhau xây dựng và phát triển. Để rồi hôm nay, trong nhiều nét đẹp bóng đá phong trào- MV Corp luôn có 1 phần lịch sử để anh em ghi nhận và nhớ về.