Ronaldo và dàn sao tôn vinh Marcelo

Ronaldo và dàn sao tôn vinh Marcelo

“Hơn cả một đồng đội, Marcelo là người anh em mà bóng đá đã mang đến cho tôi”, Cristiano Ronaldo viế