Huỳnh Anh 3 lần nói muốn làm đám cưới, trở thành cô dâu, đạt chú rể: Nhắc khéo Quang Hải hay chỉ là vui đùa?

Huỳnh Anh 3 lần nói muốn làm đám cưới, trở thành cô dâu, đạt chú rể: Nhắc khéo Quang Hải hay chỉ là vui đùa?

Huỳnh Anh muốn làm đám cưới, dân tình réo tên Quang Hải.Mới đây, nàng WAGs Huỳnh Anh cùng chị dâu Qu