Côngbốlịchthiđấuvòngplay-offHạngNhấtphongtràoCúpBiaSaigonSpecial2017

Chiều ngày 10/5, tại trụ sở CLB bóng đá Hà Nội đã diễn ra lễ bốc thăm và công bố lịch thi đấu vòng play-off Hạng Nhất phong trào Cúp Bia Saigon Special 2017.