V.League 2021 dùng bóng mang tên một loại rắn hổ mang, các thủ môn phải dè chừng

V.League 2021 dùng bóng mang tên một loại rắn hổ mang, các thủ môn phải dè chừng

Trái bóng Cobra được VPF giới thiệu vào chiều 12/12 (Ảnh: GN)Trái bóng V.League 2021 vẫn do công ty