Thầy giáo trường Báo “vã mồ hôi” trong trận cầu đọ sức các sinh viên

Thầy giáo trường Báo “vã mồ hôi” trong trận cầu đọ sức các sinh viên

Không chỉ hiểu biết rộng, hát hay, làm thơ giỏi và có những bài giảng hài hước, thầy giáo Nguyễn Thành Long của Học viện Báo chí và Tuyên truyền còn chơi bóng rất cừ trên sân phủi.